Ooievaars zijn weer helemaal terug van weggeweest

Een zomermaand vol verrassingen
Door: Joop Glijn

Gelukkig weer veilig terug na familiebezoek in het verre Canada. Hoe prachtig de reis ook was, ons landje weer binnenvliegend blijft een fascinerende thuiskomst. De vanuit de lucht opdoemende kustlijn, de duinenrij, de sluizen van IJmuiden, het Noordzee kanaal, de bekende oude steden, de groene weilanden tussen kaarsrechte sloten en kanalen en zelfs het drukke verkeer op de snelwegen heeft vanuit de lucht gezien een heel andere impact dan dat je er tussen zit. Na die prachtige beelden landden we dus weer veilig op het zo vertrouwde Schiphol. Kortom, voor even kwamen de opgedane indrukken tijdens een prachtige reis op het tweede plan te staan en keken we als in vogelvlucht neer op ons knusse en vertrouwde kikkerlandje. Misschien is die recente ervaring wel ongemerkt de reden geweest dat in deze aflevering een bijzondere vogel centraal staat. Een vogel die, zo ver ik me kan herinneren, in ons land het symbool was en nog steeds is bij iedere geboorte van een mensenkind. Binnen het gezin waar ik ben opgegroeid, ging de anekdote dat toen mijn jongste zusje was geboren, ik bij mijn moeder de deken terugsloeg met de prangende vraag: “Waar heeft hij geprikt?” Dan heb ik het natuurlijk over de ooievaar.

 

Ze zijn hier weer helemaal terug van weggeweest

Ruim een jaar geleden attendeerde ik de lezers van de “Wie Wat Waar” reeds op een

Ooievaarsnest, gebouwd op een paal in het poldergebied langs de Stichtse kade in Ankeveen.  Door gebruik te maken van de nieuwste communicatiemiddelen, namelijk een digitale camera en een computer, heeft de bijna naast het nest wonende Ankevener Hans Schouten, het voor vogelliefhebbers waar ook ter wereld, mogelijk gemaakt om via de website www.bigbroeder.nl , dagelijks een kijkje te nemen bij het ooievaarsechtpaartje en hun drie jongen. Via dezelfde website is er ook een schat aan foto’s te bewonderen. Een paar jaar geleden was de aanwezigheid van ooievaars in ons poldergebied nog een zeldzaamheid, maar dat is in korte tijd drastisch veranderd. In ieder van onze drie omringende dorpen is er inmiddels een bewoond nest te vinden, zoals bij Riet en Ton Smeenk, wonende aan de Dwarsweg in de Horstermeerpolder in Nederhorst den Berg. Daar zat een paartje met drie jongen. Op 6 juli zijn deze jongen daar uitgevlogen. Achter het huis bij de familie Dekker, wonende langs de Kwakel in Kortenhoef, heeft een paartje twee jongen gekregen en tenslotte naast de familie Hans en Marianne Schouten, wonende langs de Stichtse kade in Ankeveen waar voor het tweede jaar een paartje nestelde en dit jaar was het resultaat drie jonge ooievaars. De eerste vloog uit op 5 juli en de laatste had op 10 juli de moed om het ouderlijk nest te verlaten. Hans Schouten vertelde me dat hij na het uitvliegen met spanning had afgewacht of ze hun nest nog konden terugvinden. Gelukkig bleek dat het geval te zijn. Maar los van de ooievaars die hier dus hun jongen hebben gekregen, zijn er inmiddels al veel meer  in en rondom onze  dorpen gesignaleerd. Bijvoorbeeld op de weilanden langs de Kwakel in Kortenhoef, de weilanden langs de Herenweg in Ankeveen en een buitengewoon grote groep van zo’n 25 ooievaars streek neer op weilanden langs het Zuidereinde in ’s-Graveland. Het was de ’s-Gravelander Otto van Dijk die mij hierop attendeerde en hij had ze bovendien spontaan op een foto vastgelegd.Van zijn buurman, de gepensioneerde veehouder Klaas Pelsma, vernam hij dat ze vooral op het gieren van het land afkomen omdat ze gek zijn op de larven die in deze mest zitten. Hierop inhakend vertelde Hans Schouten mij dat het zeer wel mogelijk is dat deze grote groep afkomstig is uit de omgeving van Drente, omdat daar het natuurlijk voedsel voor deze vogels heel schaars blijkt te zijn. Door honger gedreven vlogen ze waarschijnlijk westwaarts, in de richting van de sappige weilanden in Noord- en Zuidholland. Door het aanvankelijke gebrek aan voedsel zullen de jongen van deze ooievaars het zeer waarschijnlijk niet redden.De natuur ook hard en meedogenloos zijn.

Het ringen van de ooievaars

Wanneer er sprake is van jonge ooievaars worden ze, als ze zo rond de 5 ½ week oud zijn, geringd. Komt de aanmelding voor dit ringen te laat bij een station binnen, dan is het ringen niet meer mogelijk omdat de ooievaarspoot daarvoor te dik is geworden. Dit bleek bijvoorbeeld het geval te zijn bij de jonge ooievaars in het nest bij de familie Smeenk uit Nederhorst den Berg. Voor het ringen waren ze reeds uitgevlogen.In onze omgeving wordt het ringen uitgevoerd door Dick Jonkers uit Blaricum en Egbert van Oort uit Vreeland. Dick Jonkers is ornitoloog, oftewel vogeldeskundige. Dit ringen bleek in Ankeveen een hele happening te zijn geworden, gezien de belangstelling van verschillende dorpsgenoten. Het uit het nest halen van de jongen bleek door het in acht nemen van de nodige ervaring en zorgvuldigheid, heel goed te doen. Eenmaal op de begane grond gekomen werden ze in een speciale emmer gewogen en werd de lengte van de snavel gemeten. Tenslotte werden ze deskundig geringd. Even later liep de Ankevener Broer van Rijn liefdevol met een jonge ooievaar in zijn armen en ook Marianne Schouten, de echtgenote van Hans, kon deze verleiding niet weerstaan en zij bleek het deskundig dragen van een pas geborene nog lang niet verleerd te zijn. Dat ook Tiny Beemsterboer aanwezig was om deze bijzondere gebeurtenis met haar digitale camera vast te leggen, behoeft geen nader betoog. Dit ringen heeft ondermeer tot gevolg gehad dat kon worden vastgesteld dat een mannetjes-ooievaar uit Ankeveen is gesignaleerd in de omgeving van Madrid. Om daar te komen heeft hij niet minder dan 1562 km (!) afgelegd. Waarvan akte.

Conclusie

De ooievaars zijn in kort tijdsbestek en na een jarenlange afwezigheid weer nadrukkelijk terug in ons polderlandschap. Toch wel heel bijzonder, temeer omdat tot op de dag van vandaag de ooievaar symbool staat voor de geboorte van een nieuw mensenleven. Voor een land dat kampt met een sterke vergrijzing van de bevolking, mag dit in het bijzonder voor onze regio een hoopvolle ontwikkeling worden genoemd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: